אומץ ניהולי

ברוכים הבאים לחדשות יישומים ואנשים.  מעת לעת נפרסם מאמרים, מצגות, כלים וחומרים לשימוש לקוחותנו, אנשי מקצוע והציבור הרחב.

נשתף ונספר על אירועים, תהליכים ופרוייקטים מענינים במיוחד שזכינו ליטול בהם חלק.