ברוכים הבאים לחדשות יישומים ואנשים.  מעת לעת נפרסם מאמרים, מצגות, כלים וחומרים לשימוש לקוחותנו, אנשי מקצוע והציבור הרחב.

נשתף ונספר על אירועים, תהליכים ופרוייקטים מענינים במיוחד שזכינו ליטול בהם חלק.